Jan Onnekes

Combineerde het schilderen sinds de jaren ’60 met het vak van architect en stedenbouwkundige. Is oorspronkelijk landschapsschilder. Exposeerde aquarellen, gouaches en penseeltekeningen van 1977 tot 1985. Hoofdzakelijk in Delft en zijn woonplaats Leiderdorp. Maakte van 1980 tot 1985 zowel figuratief als abstract werk, maar sinds 1985 nog uitsluitende abstract. Werkt met acrylverf op papier en met olieverf op doek. Sinds 1999 op de vrije academie in Den Haag. Zijn werk wordt bepaald door een zoektocht naar de relatie tussen structuur , (handschrift), vorm en kleur met wisselende nadruk op elk van deze facetten. Het schilderen wordt benaderd vanuit het handelen zelf. Tevoren wordt een aantal beperkingen gesteld, waarna het proces wordt vrijgelaten. Uit dit dynamische, onvoorspelbare proces ontstaat tenslotte het schilderij.

Jan Onnekes werkt abstract, omdat hij zich uitsluitend wil bezighouden met de voor hem essentiële schilderkunstige aspecten. Elk schilderij wordt opgevat als een avontuur. Toeval en stemming bepalen hoe het proces van het schilderen verloopt. Om te begrijpen wat er zo ontstaat wordt gebruik gemaakt van de begrippen kleur, structuur en vorm. De kleur, of meer nog de kleurstelling ontstaat al doende en vormt, eenmaal gevonden, een motor voor zijn handelen. Vorm en structuur vormen een samenspel zoals je dat alleen in de natuur kunt tegenkomen. Aan dat spel ligt, evenals in de natuur, een wetmatigheid ten grondslag. In de schilderijen gaat het om het ontdekken en laten uitkristalliseren van dergelijke wetmatigheden.

Jan Onnekes, 1 april 2012

Recent Expositions

2015 Art.Fair Keulen
2015 ArtBreda
2014 Art Breda
2013 Hamburg, Brussel, Amsterdam met Chiefs & Spirits

Comments are closed.