Nico Los

Autodidact: kunst/fotografie
Sinds 1981 werkzaam bij foto-vak laboratorium:”Eyes on Media” (voorheen: “Capi-Lux Vaklab”)
Begonnen als laborant film-ontwikkelling.
Daarna ruim 15 jaar “Retouche” en “beeld-montage” met alle aanverwante disciplines.

Retouche:

 • Met behulp van speciale retouche-inkt, kleur of zwart-wit aanbrengen doormiddel van penseel of washes om geheel of gedeeltelijk beeldkleur te versterken of te veranderen,gewenste schilderingen toe te voegen,of ongewenste delen te laten verdwijnen.
 • Retouche op vrijwel alle materialen, te weten:
 • Kleurenfoto’s, van klein tot vierkante meters.
 • Zwartwitfoto’s, van klein tot vierkante meters.
 • Kleurnegatief,van 6x6cm tot en met 8x10inch.
 • Dia-film, van 6x6cm tot en met 11x14inch.
 • Chemisch retouche (het gedeeltelijk weg-etsen van bepaalde kleuren op zowel origineel- als duplikaat dia-materiaal van 4x5inch tot en met 8x10inch.

Airbrush-werk:

 • Door middel van airbrush-techniek, gouache (dekkende verf op waterbasis) en/of inkt gewenste schilderingen toe te voegen,of ongewenste delen te laten verdwijnen op kleuren-, of zwart-wit foto’s van allerlei formaat.

Beeld-montage:

 • Door middel van lithografische inbelichtingsmaskers, van losse beeldopnames beeldcomposities maken op 8x10inch of 11x14inch diaduplikaat-materiaal.

Kleinbeeld-diamontages:

 • Hetzelfde als bij Beeld-montage.

Reprografie:

 • Reprodukties maken van kleine tot enorme tekeningen,kaarten, en schilderijen,van zowel nieuw als zeer oud werk, op kleinbeeld-materiaal tot en met 8×10″-materiaal.

Het maken van:

 • Dia-duplikaten
 • Internegatieven
 • Interdia’s

Sinds 1999 werkzaam met de “Lambda” digitale foto-belichter.

In deze periode door praktijk-ervaring met “Photoshop”een grote klantenkring opgebouwd van kunstenaars en fotografen.
Onder andere:

 • Corbino
 • Ad van Denderen
 • Jan Dibbets
 • Hendrik Kerstens
 • Bert Nienhuis
 • Laura Samsom-Rous
 • Hans Samsom
 • Ari Versluis
 • Roy Villevoye
 • Hans Wilschut
 • Rob de Wind

Het maken van High-end scans van negatieven en dia’s in alle formaten en opzicht-materialen.

Een zeer lange tijd heb ik geworsteld met mijn passie voor licht en kleur. Van kinds af aan zocht ik thema’s om te tekenen en te schilderen, om mijn fascinatie voor licht en kleur te kunnen weergeven. Als ik iets had gemaakt realiseerde ik me dat het resultaat herkenbaar was en wat al bestond, waardoor licht en kleur ondergeschikt werden. Het abstract tekenen en schilderen zonder herkenbare vormen liet evengoed teveel de sturing van mijn handen zien, en miste altijd een zekere spontaniteit in licht en kleur met elkaar. Het voelde nooit aan alsof ík iets gecreëerd had vanuit mijn ziel. Ik kon deze kwestie met de gangbare teken-, schilders-, en later ook airbrush-middelen niet oplossen.

Totdat ik een link kon leggen met het kunnen beheersen van licht en kleur in de fotografische donkere kamer. Daar heb ik door mijn werk vele jaren in doorgebracht. Onder deze condities ben ik destijds aan de gang gegaan met een bepaalde trefzekerheid. Zo heb ik met een eigen ontwikkelde methode een reeks lichtgevoelige materialen kunnen belichten.
Persoonlijke omstandigheden zorgden ervoor dat mijn creativiteit naar een verre achtergrond verdween. Niet beseffend van wat voor een kracht in mijn fotografische creaties zat, onttrok het zich voor lange tijd aan mijn ogen om er dan “later eens” wat mee te gaan zullen doen. Vele jaren later nam ik het weer ter hand, omdat mijn persoonlijke leven er rijp voor was, en moderne techniek het toeliet.

Voor het eerst in mijn leven ontdekte ik mijn diep verscholen identiteit, waarvan de basis lang geleden al gelegd was, en wat nu onveranderd gevisualiseerd is.

English:

For a very long time I struggled with my passion for light and color. Since childhood I have been searching for themes to draw and to paint, to show my fascination for light and color. When I made something I realised that the final result was allways a recognizable subject which allready existed, therefore light and color were allways subordinate. Drawing and painting abstract without any recognizable shapes showed me as well the control of my hands too much, and lacked a certain spontaneity in light and color together. It never felt like I had created something from my own soul. I couldn’t solve this problem with current drawing-, painting-,and later on also airbrush-tools.

Until I could add a link with the ability to control light and color in the photographic darkroom. I have done many years of work in these photographic darkrooms. Then, under these conditions I could work some out with a certain accuracy. With my own developed method I exposed a series of photosensitive materials.

Personal circumstances were cause that my creativity was drawn to a distant background. Unaware with the kind of strength in my photographic creations, it did’t pass my eyes for a long time, to reserve it for “later” to do something with it. Many years later I took it up again, because my personal life was ready for it, and modern technology allready allowed it.

For the first time in my life I discovered my deeply hidden identity in my creations, which base was created long ago,and which now unchanged is visualized.

Comments are closed.